VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ

20. 5. 2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ

 

 

Vážení rodiče.

Fakultní základní a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, jménem ředitele, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem PŘIJATÝCH k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole "Štístko", ve školním roce2020/2021:
 6, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 44, 48, 50. 

 

Informace pro rodiče: 

  • Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená zveřejněním tohoto seznamu. Rozhodnutí o přijetí budou rodičům předána na schůzce rodičů nově přijatých dětí, která se uskuteční ve středu 17. 6. 2020 v 15:30 h. v Mateřské škole Štístko.

 

  • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Upozornění

 

 

OD ČERVNA JE OBNOVENA PLATBA ŠKOLNÉHO!

Prosíme rodiče, aby školné za červen uhradili jednorázově v termínu od 1. - 10. 6. 2020. Děkujeme.

Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH bude probíhat dle původní plánu (viz níže):

 
1.7. -  24.7. MŠ Štístko v PROVOZU
 
27.7. - 31.7. všechny MŠ UZAVŘENY
 
3.8. - 21.8. MŠ Štístko UZAVŘENA, náhradní provoz v MŠ Mozaika
 
24.8. - 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

 

 

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie