O škole

Mateřská škola „Štístko“ se nachází v budově Fakultní základní školy Holečkova 10 a vznikla přestavbou ze školní družiny. Slavnostního otevření se dočkala 3. 9. 2012. Škola se nachází v bočním traktu budovy a zaujímá podlaží nad školní jídelnou. Celková kapacita mateřské školy je 80 dětí ve věku od 3 do 6 let, které jsou rozděleny do tří tříd podle věku.

Filozofií naší školy je výchova dětí v klidném a harmonickém prostředí, které děti podněcuje k dalšímu rozvoji jejich schopností a dovedností. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne a probíhá na základě vlastních zkušeností a prožitků.

Naší vizí je využít výhod, které nám nabízí soužití s FZŠ - připravit děti na co nejhladší vstup do 1. třídy ZŠ a to pravidelnými návštěvami u "prvňáčků", realizovat společné akce a činnosti se staršími sourozenci a kamarády, poznat prostory školy a umět se v nich orientovat. K dispozici máme tělocvičnu školy se sportovním vybavením, ve které probíhá cvičení a sportovní vyžití dětí, dílničku s keramickou pecí pro práci s hlínou a třídu s interaktivní tabulí pro "školáky". Z venkovních prostor využíváme nejen travnaté a zpevněné plochy školního hřiště, umožňující různorodé pohybové aktivity (míčové hry, jízda na odrážedlech, fotbal, florbal, líný tenis), ale od 2. září 2013 slouží našim předškoláčkům dvouzónová zahrada, která je účelově vybavena dětskými prvky - klouzačky, houpačky, hrazdičky, kreslící tabule, pískoviště, zahradní domek. Navíc dětem poskytuje dostatek zeleně se vzrostlými stromy a dostatek prostoru ke hrám a sportovním aktivitám.

...."nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými...." MŠ "Štístko" je součástí příspěvkové organizace Fakultní základní školy Holečkova 10 Olomouc a zřizovatelem je Statutární město Olomouc.


 

Upozornění

  

 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

  

 

PLATBA ŠKOLNÉHO

Prosíme rodiče, aby školné uhradili nejpozději do 15. dne každého měsíce. Děkujeme.

Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

 
 
 

Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie