Pro rodiče

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6,15 - 16,45 hod.

 

TELEFONNÍ KONTAKTY:

vedoucí učitelka MŠ: 730 874 909

1. třída - Želvičky: 730 874 951 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

ORGANIZACE DNE:

6,15 - 8,30 hod.

  • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi

8, 30 - 8,55 hod.

  • ranní kruh, pohybové aktivity a hry (blok zaměřený na pohyb, hrubou motoriku, fyzickou kondici)

8,55 - 9,15 hod.

  • hygiena, svačina

9,15 - 9,45 hod.

  • výchovně - vzdělávací blok (cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, jemná motorika - malování, kreslení, modelování)

9,45 - 11,45 hod.

  • pobyt venku

11,45 - 12,15 hod.

  • převlékání, hygiena, oběd

12,15 - 14,15 hod.

  • odchod dopoledních dětí, polední zklidnění, odpočinek, spánek, nespací aktivity

14,15 - 16,45 hod.

  • hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti a hry, individuální práce s dětmi

 

Pedagogické zajištění mateřské školy:

1. třída - Želvičky: uč. Bc. Jana Spáčilová + uč. Jana Řezáčová + asistent pedagoga Jana Frélichová

2. třída - Myšičky: uč. Dáša Záhorská, Dis. + uč. Barbora Laňová

3. třída - Sovičky: vedoucí uč. Radmila Mrázková + uč. Martina Klosová

 

Provozní zajištění mateřské školy:

Jana Janečková + Alena Ponížilová

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Upozornění

 

 

OD ČERVNA JE OBNOVENA PLATBA ŠKOLNÉHO!

Prosíme rodiče, aby školné za červen uhradili jednorázově v termínu od 1. - 10. 6. 2020. Děkujeme.

Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH bude probíhat dle původní plánu (viz níže):

 
1.7. -  24.7. MŠ Štístko v PROVOZU
 
27.7. - 31.7. všechny MŠ UZAVŘENY
 
3.8. - 21.8. MŠ Štístko UZAVŘENA, náhradní provoz v MŠ Mozaika
 
24.8. - 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

 

 

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie