Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Akce

PLÁNOVANÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

 • Zahájení školního roku
 • Tvořivá odpoledne s rodiči
 • Výlety do přírody - park, Slavonín, Nemilany, Sv. Kopeček
 • Akce s rodiče na zahradě MŠ - drakiáda, posezení u táboráčku, sněhové čarování, zahradní piknik
 • Návštěva ekologických programů ve Sluňákově
 • Návštěva tématických programů v Botanické zahradě ve Smetanových sadech
 • Mikulášská nadílka, vítání adventu, vánoční tvoření, oslava vánoc
 • Maškarní karneval pro děti a rodiče
 • Den otevřených dveří pro veřejnost
 • Vítání jara, vynášení Moreny, velikonoční tvoření
 • Besídky ke Dni maminek
 • Sportovní olympiáda mezi mateřskými školami
 • Celodenní a polodenní tématický výlety

 • Tématické návštěvy Městské knihovny Olomouc a Muzea moderního umění Olomouc

 • Divadelní a maňásková představení v mateřské škole

 • Návštěva u hasičů a beseda s Městskou policií
 • Návštěva divadelních představení v Divadle Na Šantovce, v Moravském divadle a Divadle hudby

 • Návštěva prvňáčků ZŠ

 • Slavnostní loučení se školáky a se školním rokem

 

 

 

 

 

 


 

Upozornění

 

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 
3.7. - 28.7. MŠ Štístko uzavřeno    31.7 - 4.8. všechny MŠ uzavřeny  7.8. - 25.8. MŠ Štístko v provozu      28.8. - 31.8. všechny MŠ uzavřeny  
 
Nový školní rok zahájíme v pátek 1.9.2023.

-------------------------------------------

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Prosíme rodiče, aby školné hradili ve dnech od 2. do 10. každého měsíce. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 650,- Kč

 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

-------------------------------------------

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942