Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

"JEŽKOVA DOBRODRUŽSTVÍ"

21. 9. 2021

"JEŽKOVA DOBRODRUŽSTVÍ"

V úterý 21.9.2021 od 8,30 h. se všechny děti mohou těšit na představení - "JEŽKOVA DOBRODRUŽSTVÍ". Jedná se o taneční pohádku o čtyřech ročních období...Vybíráme 50,- Kč a prosíme rodiče, aby děti v tento den přivedli nejpozději do 8,30 h. Děkujeme.

Upozornění

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO OD  ZÁŘÍ 2021

Prosíme rodiče, aby školné hradili ve dnech od 1. do 10. každého měsíce. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 500,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942