Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

"KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI"

23. 9. 2021

"KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI"

Milí rodiče. Máte možnost přihlásit své dítě do kurzu anglického jazyka, který bude probíhat vždy ve čtvrtek, v časech 12:30-13:15 a 13:15-14:00. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. 9. 2021. Odkaz na přihlášení zde (do 17. 9. 2020): https://forms.gle/kymHBj7ZFjKyz7Fb8

Upozornění

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO OD  ZÁŘÍ 2021

Prosíme rodiče, aby školné hradili ve dnech od 1. do 10. každého měsíce. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 500,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942