Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

"NÁVŠTĚVA KNIHOVNY"

24. 11. 2021

"NÁVŠTĚVA KNIHOVNY"

Ve středu 24. 11. 2021 navštíví děti ze Soviček a Myšiček Knihovnu na Brněnské ul., kde jsou pro ně připraveny vzdělávací programy. Sovičky se mohou těšit na program "NEOTESÁNEK", při kterém se hravou formou seznámí se základy společenského chování.  Děti z Myšiček se mohou těšit na program "POPRVÉ V KNIHOVNĚ",  při kterém se dozví jak knihovna funguje, jak jsou knihy seřazené a budou moci si oblíbené knihy i prohlédnout. 

Upozornění

 

 

PROVOZ V DOBĚ VÁNOČNÍ 

MŠ bude uzavřena od 23.12.2021 do 2.1.2022.

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO OD  ZÁŘÍ 2021

Prosíme rodiče, aby školné hradili ve dnech od 1. do 10. každého měsíce. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 500,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942