Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ ŠTÍSTKO

1. 6. 2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ ŠTÍSTKO

Vážení rodiče.

Ředitel Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem PŘIJATÝCH k předškolnímu vzdělávání od 01. 09. 2023 v Mateřské škole "Štístko", Holečkova 10, jejíž činnost vykonává Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace. 

Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem: 4, 6, 11, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 43.

 

 

Informace pro rodiče: 

  • Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená zveřejněním tohoto seznamu. Rozhodnutí o přijetí budou rodičům předána na schůzce rodičů nově přijatých dětí, která se uskuteční ve středu 21. 6. 2023 v 15:30 h. v Mateřské škole Štístko.

 

  • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Upozornění

 

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 
3.7. - 28.7. MŠ Štístko uzavřeno    31.7 - 4.8. všechny MŠ uzavřeny  7.8. - 25.8. MŠ Štístko v provozu      28.8. - 31.8. všechny MŠ uzavřeny  
 
Nový školní rok zahájíme v pátek 1.9.2023.

-------------------------------------------

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Prosíme rodiče, aby školné hradili ve dnech od 2. do 10. každého měsíce. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 650,- Kč

 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

-------------------------------------------

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942