Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Vzdělávací program

 
 
 
Filozofií naší školy je:

1. výchova dětí v klidném a harmonickém prostředí, které je podněcuje k dalšímu rozvoji jejich schopností a dovedností. Rozvíjet jejich samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy a položit tak základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne formou hry, praktické činnosti, tvořivosti a probíhá na základě vlastních zkušeností a prožitků.

2. podporovat rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti a radosti z pohybu, dát dětem dostatek příležitosti k rozvoji fyzických schopností a dovedností a zajišťovat podmínky pro zdravý růst a vývoj.

 

Naší vizí je využít výhod, které nám nabízí soužití s FZŠ - připravit děti na co nejhladší vstup do 1. třídy ZŠ a to
 
pravidelnými návštěvami u "prvňáčků", realizovat společné akce a činnosti se staršími sourozenci i kamarády a pro děti
 
MŠ využít prostory FZŠ.
 
 

"Můj dětský svět"

se nazývá školní vzdělávací program, který vychází z RVP PV. Integrované bloky jsou řazeny podle ročních období a nabízí témata, která bezprostředně souvisí s přirozeným životem a s konkrétním prostředí dětí, které je jim blízké, pro ně zajímavé a užitečné.

Charakteristika vzdělávacího programu:

 

Předcházíme poruchám učení:

sledujeme vývoj základních schopností a dovedností, rozpoznáváme u dětí nevyrovnaný vývoj. Individuální péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky.

  • rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku - motorická cvičení, grafické cviky a listy. Rozvíjíme pohybové dovednosti a koordinaci celého těla.
  • rozvíjíme psychomotoriku - úzké propojení psychiky a motoriky. Stimulace posloupné řady, od hrubé motoriky po koordinaci pohybů, rovnováhy, orientace v prostoru.
  • rozvíjíme grafomotoriku - od uvolňovacích cviků, až po nácvik základních dovedností psaní.

Logo chvilky:

cíleně rozvíjíme výslovnost, souvislé vyjadřování, slovní zásobu, vedení komunikace, spolupráce s logopedkou.

Školka plná pohybu:

podporujeme u dětí rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti a radosti z pohybu. Rozvíjíme fyzické schopnosti a dovednosti a zajišťujeme podmínky pro zdravý růst a rozvoj.

Malí čtenáři:

pěstujeme u dětí kladný vztah ke knihám a k literatuře obecně.

Cestou necestou pavoučka Poutníčka:

pěstujeme u dětí potřebu žít v harmonii s přírodou, přibližovat se přírodě, vzbuzovat zájem o její ochranu.

Těšíme se do školy:

usilujeme o nenásilný a plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. třídy ZŠ.

 

 

Upozornění

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Prosíme rodiče, aby školné hradili ve dnech od 2. do 10. každého měsíce. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 650,- Kč

 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

-------------------------------------------

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Kalendář akcí

předchozí Leden 2023 následující
Po Út St Čt So Ne
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31